Wat?

In complexe zorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen, is aangetoond dat naast andere interventies, het werken volgens gestandaardiseerde processen doeltreffend en efficiënt is in het kader van het streven naar kwaliteitsvolle en dus veilige patiëntenzorg. Uiteraard is tussen al deze componenten een goede onderlinge systematiek een noodzaak teneinde duurzame “kwaliteitsverbetering” te bewerkstelligen. Kwaliteit van zorg is niet eenvoudig te objectiveren waardoor men soms dreigt te herleiden tot een aantal eerder algemene ‘eisen’.

Integraal kwaliteitsbeleid
De huidige budgettaire context is hierbij uiteraard ook niet te vergeten, dit om de betaalbaarheid van het gezondheidszorgsysteem ook op lange termijn niet te hypothekeren. Ziekenhuizen leveren in dat opzicht heden reeds grote inspanningen én investeringen inzake het uitbouwen van een integraal kwaliteitsbeleid.

Kwaliteitslabels brengen vragen en uitdagingen met zich mee
Accreditatie, als onderdeel van dergelijk model, is niet meer weg te denken in een externe verantwoording van de kwalliteit van zorg die men verleent. Accreditatie, en dus het behalen van een kwaliteitslabel, brengt naast een reeks opportuniteiten vanzelfsprekend ook een aantal toekomstgerichte vragen én boeiende uitdagingen met zich mee: Hoe motiveren we blijvend onze zorgverstrekkers? Bereikten we reeds een aantoonbare toename in kwaliteit en veiligheid en wat is de bijdrage van kwaliteitsinitiatieven in het ruimere plaatje? Hoe ziet de toekomst eruit wat betreft een integraal kwaliteitsbeleid?

Samen het jaar afsluiten
Op deze laatste MIConnect van 2016 nodigen we je graag uit om samen met ons het glas te heffen op een feestelijk eindejaar en een ondernemend innoverend 2017!

Sprekers

Prof. dr. Dominique Vandijck

Prof. dr. Dominique Vandijck

Directeur kwaliteit, Zorgnet-Icuro

Professor Gezondheidseconomie, Kwaliteit en Zorginnovatie aan UHasselt

Programma

 • 17:30

  Verwelkoming met hapje en drankje

 • 18:00

  Prof. dr. Dominique Vandijck over kwaliteitsvolle zorg

 • 19:30

  Netwerking met eindejaarsbuffet

 • 21:00

  Einde

Locatie

MIC Genk

C-Mine 12
3600 Genk

20 december, 17:30

Vergeet niet te delen met anderen:

Registreer je