Wat?

"We kampen nog steeds met te veel besparingen en te veel verspillingen."

MIC Vlaanderen nodigt Lieven Annemans uit, gezondheidseconoom en hoogleraar aan de Universiteit Gent.  Wat is een efficiënt gezondheidsbeleid?  Hoe past geïntegreerde zorg in dit kader en wat is de rol van ICT?  Professor Annemans geeft zijn visie en bekijkt samen met ons hoe gezondheidszorg doeltreffender kan.

Uitgaven niet evenredig met welvaart
De uitgaven aan gezondheidszorg groeiden in het eerste decennium van deze eeuw systematisch sterker dan onze welvaart. Dergelijke situatie was volgens de meeste waarnemers niet vol te houden, en er gingen steeds meer stemmen op om meer te besparen in de zorg en om expliciete keuzes te maken omtrent wat men nog kan betalen binnen een verzekeringspakket en wat niet. Maar tegelijkertijd wil men de kwaliteit van de zorg behouden en liefst nog verbeteren, en wil men innovatie aanmoedigen.  Bovendien moet iedereen recht hebben op een kwaliteitsvolle zorg. 

Verhouding tussen kost en oplevering
Daartoe moet het aanbod inzake gezondheidszorg uiteraard voldoende zijn, van voldoende kwaliteit en ook betaalbaar. Gezondheidseconomen stellen dat het niet volstaat dat gezondheidszorg doeltreffend is: zij kijken vooral naar de doelmatigheid, met name de verhouding tussen wat iets kost en wat het oplevert.

Gezondheid maximaliseren met beschikbare middelen
Uitgangspunt moet blijven dat het doel van het gezondheidsbeleid erin bestaat de gezondheid van de mensen te maximaliseren binnen de beperkingen van de beschikbare middelen, en dit vanuit een ethisch kader waarbij mensen met dezelfde noden ook recht hebben op dezelfde kwaliteitsvolle gezondheidzorg.

Eindejaarsreceptie
We sluiten het jaar goed af met één van de bekendste zorgeconomen van Vlaanderen.  Laat je inspireren door zijn visie of ga de discussie aan.  Tijdens ons laatste netwerkevent van het jaar bieden we je graag een eindejaarsreceptie aan.

Sprekers

Lieven Annemans

Lieven Annemans

Hoogleraar Gezondheidseconomie UGent

Professor Annemans is gespecialiseerd in gezondheidseconomische evaluaties van medische technologieën, geneesmiddelen en zorgprogramma’s in verschillende domeinen.

Programma

 • 17:00

  Ontvangst met eindejaarsreceptie

 • 17:45

  Lieven Annemans over onze gezondheidszorg

 • 18:55

  Q & A

 • 19:15

  Netwerkdrink

Locatie

MIC Genk

C-Mine 12
3600 Genk

15 december, 17:00

Vergeet niet te delen met anderen:

Registreer je